طراحی و پشتیبانی سایت زاتیکس گروپ

طراحی پشتیبانی سایت زاتیکس گروپ

زاتیکس گروپ فعالیت خود را در حوزه خرید و فروش ماشین های لوکس در  کانادا  آغاز کرد و در حال حاضر در  آلانیا به همراه ماشین در حوزه ملک در شهر های آلانیا و  استانبول  نیز فعالیت میکند.

طراحی سایت زاتیکس گروپ

تاریخ اجرا

مهر 1399

حوزه فعالیت

خرید فروش خودرو و املاک در ترکیه

دسته بندی

طراحی سایت ، پشتیبانی سایت

کشور

ترکیه

چالش ها

حضور و فعالیت در فضای آنلاین برای :

  • معرفی املاک در شهر های آلانیا و استانبول
  • خرید و فروش خودرو  در آلانیا 
  • ارتباط با مخاطبین انگلیسی زبان  و ترک زبان

استراتژی

طراحی سایت به زبان های انگلیسی و ترکی  برای معرفی املاک و خودرو ها 

پشتیبانی کامل وب سایت  

بارگذاری املاک و خودرو ها 

فعالیت در اینستاگرام 

نتایج

تکمیل طراحی سایت و پشتیبانی و اصلاحات در ظطول زمان 

افزایش سرعت سایت پس از 2 سال که دچار افت شده بود 

طراحی کاور و پست های اینستاگرام